Naujienos

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-933 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafiko patvirtinimo“ (TAR, 2015-12-18, Nr. 2015-19986) paskelbtas 2016 metų naujų paraiškų surinkimo datos:

 

8. INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

 

8.1. Miško veisimas (naujoms paraiškoms) nuo 2016-10-17 iki 2016-12-16