Parduosiu

Turimi parduoti miško sodmenys:

 

Pavadinimas

Amžius, m.

Kaina, EUR/vnt.

be PVM

su PVM

Sėjinukai

Ąžuolas paprastasis

2

Ąžuolas paprastasis

4

 

Kooperatinė bendrovė „Jungtiniai miškai“ teikia šias paslaugas:

 

Nr. Paslauga
1. JM Kliento konsultacija Žodžiu
Raštu
2. Dirvožemio miško įveisimui įvertinimas valdoje +transporto išlaidos
3. GPS matavimai valdoje +transporto išlaidos
4. Miško įveisimo projekto parengimas Iki 5 ha plotui
Nuo 5 ha ploto už kiekvieną ha
Nuo 20 ha ploto
5. Paraiškos NMA parengimas
6. Miško priežiūros mokymų rengimas
7. Krūmų ir menkaverčių medelių valymas valdoje (be pašalinimo – mulčiavimo) 1 ha
8. Krūmų ir menkaverčių medelių valymas su mulčiavimu valdoje 1 ha
9. Kitos paslaugos